Jeg har mer eller mindre jobbet i anleggsbransjen i hele mitt yrkesaktive liv, og kom fra stillingen som anleggskontrollør i Vestfold Interkommunale vannverk når jeg begynte i Carl C. Fon i 2013.

I det daglige jobber jeg med å støtte prosjektene ute best mulig og bidra som best jeg kan til å utvikle de som jobber på prosjekt og at vi jobber på en så lik måte som mulig. Jeg tror det er med på å gjøre prosjektgjennomføring mer effektivt gjennom at vi jobber bedre som team på tvers av prosjektene.

Noe av det jeg synes er mest givende er allikevel oppfølgingsansvaret jeg har for våre lærlinger. Vi har til enhver tid mange lærlinger i Carl C. Fon, fordi det er viktig for oss å rekruttere nye, unge medarbeidere til anleggsfaget. Disse er fremtidens medarbeidere og det er positivt å ha en god blanding av unge og nysgjerrige medarbeidere kombinert med de mer erfarne. Vi er også opptatt av at lærlingene skal ha en spennende og variert lærlingtid oss.

Det er mange dyktige og hyggelige kollegaer som gjør at jeg trives veldig godt i Carl C. Fon. I tillegg har det vært og kommer til å bli en spennende utvikling i bransjen.