I Carl C. Fon trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og mulighetene for utvikling er store.

Vi er godkjent opplæringsbedrift gjennom OKAB-BVT (Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene i Buskerud, Vestfold og Telemark), og er dermed kvalifisert lærlingplass til opplæring av nye fagarbeidere.

Vi har hele tiden flere lærlinger hos oss som blir gitt ansvar, god veiledning og spennende oppgaver. Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser samt at vi vektlegger helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev og gode muligheter for videre ansettelse hos oss.

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder. Sjekk ut Andre Hytten hos oss som er ansvarlig for lærlinger.

Er du interessert i lærlingplass eller utplasseringsplass hos oss, ta kontakt med HR-leder Elin på elin.reinfjord@carlcfon.no