NB! Vi har mistet kontrollen over facebook siden vår Carl C.Fon As dersom du får meldinger fra denne, ikke svar. Vi jobber med å ta tilbake siden.

Vi støtter