Det var litt tilfeldig at jeg havnet i anleggsbransjen som grunnarbeider, men jeg trivdes fra dag èn. Miljøet i Carl C. Fon var hyggelig og inkluderende og jeg fikk tillit til å utvikle meg på de fleste områder innenfor bedriften og etter hvert fikk jeg også mer lederansvar. Jeg maste nok ikke så mye på det selv, men det var alltid noen som backet meg opp og pushet meg videre inn i nye roller. Videre ble jeg etter hvert anleggsleder og til slutt prosjektleder.

Læringskurven har vært meget bratt samt spennende og det som fascinerer meg er at jeg fortsatt lærer noe nytt og støter på nye utfordringer som må løses hver dag. Jeg er ydmyk for de muligheter jeg har fått internt, men samtidig har det vært en naturlig gang i økt ansvar gjennom formell tilleggsutdannelse underveis kombinert med at jeg har jobbet med større og mer komplekse prosjekt etter hvert som erfaringen økte.

Fordelen med å jobbe i et større selskap er at en alltid har noen å spille på og diskutere ting med.

Rollen som prosjektleder er sammensatt. I hovedsak går det på å legge til rette for at prosjektene går så effektivt som mulig og at vi klarer å jobbe sammen som et team mot et felles mål. Jeg følger opp både kunden, leverandører og prosjektet fra start til avslutning både i forhold til drift, kontrakt og økonomi.

Jeg setter pris på at man får ansvar og tillit i Carl C. Fon, at arbeidsdagene er varierte og utfordrende samt at vi jobber for å fungere som et lag bestående av dyktige og omgjengelig kollegaer.