Helt siden etableringen har Carl C. Fon drevet med grunnarbeid på industri- og boligtomter. Den lange erfaringen og brede erfaringen vi har i staben, gjør at vi effektivt og profesjonelt kan ta selv de mer utfordrene oppdragene.
Carl C. Fon tar seg av hele prosessen fra grunnarbeid til klargjøring for støp. Vi har utstyret, kvalifiseringen og samarbeidspartnerne til å påta oss utgraving, masseutskifting, massetransport, sprenging og asfaltering.  
Carl C. Fon leverer full pakke - fra ulendt terreng til ferdig industri- eller boligtomt.