I likhet med Carl C. Fon er det laget som står i fokus for Store Bergan Fotball. Det er mange foreldre som gjør en fantastisk innsats som trenere, lagledere og heia-gjeng og som dermed er med på å skape et trivelig og godt miljø der alle trives.

Vi er stolt generalsponsor og med på å tilrettelegge for dette fellesskapet!