Sandefjord Fotball bygges det systematisk opp en kultur basert på blant annet målrettet arbeid, innovasjon og kompetanse. Dette er grunnfundamenter også for organisasjonen i Carl C. Fon.

Vi er stolt sponsor for laget som skal skape magiske øyeblikk for publikum og i særdeleshet motivere unge talenter.

Heia Sandefjord Fotball!