Vi påtar oss grovknusing, finknusing og sikting av ønskede fraksjoner og leverer full dokumentasjon etter avtale på ferdigproduktene. Eget laboratorium sørger for godkjent dokumentasjon der det er påkrevd.
Veiing av masser skjer på hjullastervekter med dokumentasjon og vi kan også måle opp og dokumentere mengde ferdigvare ved profilering eller ved dronemåling.

Sertifisering - Produksjonskontrollsystem:

For å kunne ivareta moderne krav til dokumentasjon innehar vi i Carl C. Fon følgende sertifisering for produksjon av ferdigvarer, godkjent av Kontrollrådet:

Tilslag til asfalt:                            NS-EN 13043:2002+NA:2008
Tilslag til vei og underbygging:  NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Våre mobile knuseverk:
Lokotrack LT125
Lokotrack LT116S
Lokotrack LT300HPS
Lokotrack ST4.8
Keestrack Frontier
Keestrack Destroyer
Kleeman MS21Z

Metso Materstasjon

Telestack Transportør