• Riving av 2 hytter, samt grunnarbeid for for 3 nye
  • Det ble montert renseanlegg på øya med utøp ned til -14 meter
  • Det ble lagt ny vannledning og strømtilførsel fra land og over til øya. Det ble da boret 30 meter gjennom fjell og ned til -3 meter som sjøbunn lå på ved utslaget.
  • 500 meter med sløyfe ut i sjøen for varmepumpe som skal varme opp hyttene
  • Sprengning av undervannsskjær. Husker ikke helt hvor mange m3 med fjell, men det gikk med 1300kg med dynamitt. Det ble dratt av i en salve.
  • Vi laget ny bryggefront med Larvikkittblokker som ble helstøpt med betong i bakkant. Dette ble også oppbygging for den ene hytten i sjøkanten.  Bryggen ble kledd med trevirke ( Royal impregnert)
  • Det ble etablert ny plen med popup vanningsanlegg.
  • Etablerte ny strand med støttemur i kulestein mot vannet.

Vi hadde også frakteoppdrag med lekter for de andre fagene på plassen.