NOAH er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter. NOAH sitt behandlingsanlegg ligger på Langøya utenfor Holmestrand og det mottas her farlig avfall og forurensede masser fra Norge og Skandinavia samt mindre mengder fra andre europeiske land. Carl C. Fon er inne i sin andre kontraktsperiode på Langøya og håndterer lossing og transport fra båt og bil til lager eller deponi samt veivedlikehold og andre entreprenørtjenester på Langøya. Carl C. Fon er stolte av å jobbe sammen med NOAH som en ledende miljøbedrift!

Film fra NOAH, Langøya