Carl C. Fon skal grave 175 meter for veg, vann og avløp og legge inn stikkledninger for 6 nye boliger og en HVPU bolig. Arbeidene utføres for Betonmast.
havreveien