Carl C. Fon har sammen med NCC oppdraget for Statens Vegvesen med å bygge ny E-18 i den 6,5 km lange parsellen Homstvedt-Melleby. Prosjektet startet opp i 2012 og ble avsluttet i 2014. Prosjektet inkluderte en større masseforflyttingsjobb. Det ble i alt forflyttet 611.000 m3 jordmasser på anlegget. Det var Carl C. Fon som utførte denne delen av jobben.

Under vises en film fra prosjekteringen av anlegget: