Carl C. Fon har sammen med NCC oppdraget for Statens Vegvesen med å bygge en ny fire-feltsveg i den 3,5 km lange parsellen Sandvika-Wøyen. Prosjektet startet opp i 2015 og skal gå til 2019. Prosjektet er omfattende og teknisk komplisert og Carl C. Fon har grunnarbeidet på prosjektet. Vi får i så måte her fått synliggjort vår ekspertise sammen med NCC.

Under vises to forskjellige filmer fra anlegget, laget av Statens Vegvesen: