Åskollen, etappe 3 er et vann og avløps anlegg for Drammen kommune. Anlegget ble startet opp sommeren 2016 og avsluttet sommeren/ høsten 2017.

Her er noen punkter fra anlegget:

  • Anlegget bestod av cirka 1000 meter vann og avløp som skulle renoveres.
  • 9 nye brannkummer/ vannkummer
  • Boring i fjell for trekking av PE- vannledning
  • Utblokking av gammel vannledning
  • Stikklednings arbeid til cirka 70 boenheter
  • Opparbeidelse av nytt kabelanlegg for strøm og GET i hele feltet
  • Opparbeidelse av nytt bærelag i veier, samt ny asfalt på alle arealer