REmi

Årene har gått utrolig fort og hos Carl C. Fon har jeg fått ADK-1 kurs og alt av kurs jeg har trengt. ADK-1 kurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Hos Carl C. Fon så satser vi på kompetanseutvikling både hos lærlinger og unge men også hos de mer erfarne. Denne kompetanseutviklingen er med på å sikre at vi gjør en kvalitetsjobb for kundene våre.

Jeg setter også pris på at maskiner og utstyr er nytt og moderne. Det handler om arbeidsmiljøet til førerne samt at det også over tid er best økonomi når utstyret fungerer bra. I tillegg er det et miljøperspektiv gjennom mindre forurensning på moderne maskiner.

Hvis jeg skal peke på noen spesielle ting som gjør at jeg trives i Carl C. Fon, så må det være at det er et god samhold, samarbeid og arbeidsmiljø i firmaet. Gjennom at vi er et stort firma har vi sammen mulighet til å vokse og utvikle oss.

 

Se også film fra Remi sin hverdag her: