Jeg er utdannet byggingeniør i 2015 og begynte i firmaet som landmåler rett etter studiet. Fikk tidlig interessen for byggebransjen gjennom en far som er husbygger.

Det har vært en bratt læringskurve i Carl C. Fon med mange utfordringer og spennende arbeidsdager, men jeg vil spesielt fremheve alle de hyggelige kollegaene jeg har møtt som den største trivselsfaktoren.

I det daglige så holder jeg på med oppgaver som naturlig hører innunder rollen som landmåler; Tolke og generere stikningsdata til målebok, sette ut sprengingskonturer, finne høyder og plassering for avretting før betongkonstruksjoner, murer, gjerder, VA og veg samt kvalitetssikre utførte arbeider ved sjekk av prosjekterte data, geometriske kontroller og KS-lister i tillegg til å finne riktige kontraktsposter og dokumentere ved hjelp av masseberegning, matematikk og bilder.

Jeg liker de varierte oppgavene samt å ha muligheten til både å jobbe ute på prosjekt i tillegg til å ta del i fagmiljøet inne på kontoret.