logo

Verktøylinje

logo

Søk

VA jobb for Nøtterøy Kommune

Midtåsveien VA for Nøtterøy Kommune.

Arbeidene omfatter i hovedsak av:
- ca. 570 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde

- levering/legging av ca. 465m selvfallsledning overvann, 200, 250 og 315mm PVC

- levering/legging av ca. 433m selvfallsledning spillvann, 160mm PVC

- levering/legging av ca. 530m vannledninger, 160mm PVC og 150mm SJK

- 2 stk. komplette nedstigningskummer spillvann og overvann

- 17 stk inspeksjonskummer spillvann og overvann

- 5 stk. komplette vannkummer

- Nye sluk

- Grøftedybden vil variere mellom 1,5 og 3,5 meter.

- Reetablering av veier

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450