logo

Verktøylinje

logo

Søk

Lilleborg Terrasse, Stokke

 

Grunnarbeid for 33 leiligheter med næringslokaler i 1. etg. Vi skal legge om 105 meter med VA, etablere fordrøyningsmagasin, utgraving og bortkjøring av ca.9500m3 med fyllmasser. Fra eksisterende terreng og ned til trauebunn vil det på det dypeste være ca.4,5 meter. Dette skal utføres på en slik måte at det vil stå igjen en kile på ca.8 meters bredde mot spunten. Det støpes da ferdig dekke i midten og stages med h-bjelker mot spunt før kilen rundt skal graves bort. Lastebiler vil da kjøre ned på ferdig kjellergulv for å kjøre ut masser. Pga. fare for kollaps så kan vi ikke stå oppe på kanten å grave ut kilen.Vi skal også utføre utomhus arbeider. Bygget skal stå ferdig i desember 2017. Arbeidene utføres for Skanbygg Norge AS.

 

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450