logo

Verktøylinje

logo

Søk

Vi utfører alt av små og store oppdrag

Graving, transport, kommunalteknisk og snøbrøyting. Firmaets oppgaver er alt av tomtegraving, drenering, grøftegraving, sprenging, massetransport, krantransport, maskin-transport og alt av kommunaltekniske oppgaver med blant annet veibygging med asfaltering og legging av vann og avløpsanlegg etter kommunal standard, samt snøbrøyting.

.

Masseforflytting for Noah på Langøya, Holmestrand
Fra 1. februar 2014 fikk vi 5 års kontrakt på masseforflytting for Noah. På Langøya i Holmestrand
har de et flott annlegg for mottak av spesialavfall som kommer med båt. Disse blir tømt
og avfallet blir fraktet inn på øya.Fortrinnsvis oppdrag i Vestfold
Firmaet utfører fortrinnsvis oppdrag i Vestfold men tar også oppdrag utenfor eget fylke.

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450