logo

Verktøylinje

logo

Søk

Maskinentreprenørfirmaet Carl C. Fon

Carl C. Fon AS er et av de ledende maskinentreprenørfirmaene i Vestfold.

Firmaet har sine røtter tilbake til 1988, da det ble etablert av Carl Christian Fon. Selskapet har utviklet seg sterkt gjennom en årlig vekst i oppdrag, maskiner og ansatte. For å styrke posisjonen i markedet fremover valgte eierne i juni 2011 å selge alle aksjene til NCC. Carl C Fon AS fikk dermed en solid eier og en god plattform for å bygge videre på. NCC er et av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa med en omsetning på 52 milliarder NOK i 2015 og rundt 18.000 medarbeidere.

Carl C. Fon AS har siden da vært et datterselskap av NCC og har i dag ca.190 dyktige medarbeidere samt en moderne og effektiv maskinpark bestående av totalt ca.120 tunge enheter. Firmaet holder til på Nordre Kullerød 5 i Sandefjord.

Våre medarbeidere er vår desidert viktigste ressurs. Vi har et bredt sammensatt lag med lang erfaring og kompetanse. Våre verdier er: Ærlighet, Respekt, Tillit og Skaperevne. Dette skal være grunnfundamentet for hvordan vi behandler hverandre i firmaet og ikke minst hvordan vi oppfattes blant våre forretningsforbindelser. Firmaet er også godkjent opplæringsbedrift og dermed godkjent til å drive opplæring av nye fagarbeidere innen anleggs- og bergfagene. Vi har til enhver tid lærlinger i vår virksomhet.

Målsetningen vår er at Carl C. Fon AS skal være det beste valget for våre oppdragsgivere, og være bransjens mest attraktive arbeidsplass.

Oppdrag
Carl C. Fon AS utfører alt fra små oppdrag til store prosjekter innen bygging, drift- og vedlikehold av vei, grunnarbeid samt vann og avløpsanlegg i tillegg til transport. Arbeidsfeltet er Sør-Norge.

Helse, miljø og sikkerhet
I Carl C. Fon AS tar vi helse, miljø og sikkerhet på alvor for våre medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Det er vårt viktigste fokus.

Vi er også godkjent miljøfyrtårnbedrift.

Styre
Firmaet har et styre bestående av styreleder Frank Mathillas samt 5 styremedlemmer.

Administrasjon
Administrasjonen er bestående av flere ressurspersoner med ulike fagfelt og lang erfaring innen prosjektstyring, stikning, transport, HMS, HR og økonomi.

 

 

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450