logo

Verktøylinje

logo

Søk

Anleggsledelse

Carl C. Fon presenterer her prosjektledere, anleggsledere, formenn og landmålere med fullt navn, bilde og kontaktinformasjon. Dette for å gjøre det lettere for våre kunder og samarbeidspartnere å komme i kontakt med riktig person i vår organisasjon.

 

 

 

Terje Nilsen
Avdelingsleder stordrift
mob: 958 93 040
terje.nilsen@carlcfon.no
Dagfinn Evensen
Avdelingsleder ordinærdrift
mob: 958 93 008
dagfinn.evensen@carlcfon.no
Arne Hagen
Prosjektleder stordrift
Tlf : 33 48 74 50
mob: 958 93 001
arne.hagen@carlcfon.no
Jørn Johannessen
Prosjektleder ordinærdrift
mob: 958 93 014
jorn.johannessen@carlcfon.no
Filip Hvitstein
Prosjektleder ordinærdrift
mob: 958 93 045
filip.hvitstein@carlcfon.no

Tommy Evensen
Prosjektleder ordinærdrift
mob: 958 93 037
tommy.evensen@carlcfon.no

Andre Hytten
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 958 93 003
andre.hytten@carlcfon.no
Kim Eliassen
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 458 64 703
kim.eliassen@carlcfon.no
Espen Furuhaug
Anleggsleder/kalkulatør ordinærdrift
mob: 958 93 012
espen.furuhaug@carlcfon.no

Nikolai Hauane
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 958 93 046
nikolai.hauane@carlcfon.no

Leif Markgren
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 958 97 433
leif.markgren@carlcfon.no
Daniel Solstad
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 458 64 777
daniel.solstad@carlcfon.no
Håkon Trevland
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 458 64 793
hakon.trevland@carlcfon.no
Terje Rødne Hansen
Anleggsleder stordrift
mob: 458 64 754
terje.rodne@carlcfon.no
 

 

Jan Eirik Bomnes
Anleggsleder mobilknusing
Mob: 958 93 004
jan.eirik.bomnes@carlcfon.no

Bjørge Trollsås
Stikningsleder
mob: 958 93 027
bjorge.trollsas@carlcfon.no

Raymond Nybakk
Landmåler
mob: 458 64 713
raymond.nybakk@carlcfon.no

Ruslan Khabitboulin
Landmåler
mob: 466 06 871
ruslan.khabitboulin@carlcfon.no
Rene' Enerhaugen
Landmåler
mob: 958 97 430
rene.enerhaugen@carlcfon.no
Arne Roger Laurak
Landmåler
mob: 458 64 713
arne.roger.laurak@carlcfon.no
Inger Margrethe Ringhus
Landmåler
mob: 458 64 700
inger.margrethe.ringhus@carlcfon.no
   
Tormund Fevang
Anleggsleder ordinærdrift
mob: 458 64 738
tormund.fevang@carlcfon.no
Anders Vegger
Formann stordrift
mob: 458 64 706
anders.vegger@carlcfon.no
Hans Eivind Bjellerås
Formann stordrift
mob: 970 51 202

hans.eivind.bjelleras@carlcfon.no
Stian Theodorsen
Formann stordrift
mob: 458 64 767
stian.theodorsen@carlcfon.no
Tor K. Bergtun
HMS medarbeider
mob: 958 97 426
tor.bergtun@carlcfon.no

Henrik N.Brauti

Arbeidende formann ordinærdrift
mob: 458 64 744

henrik.ness.brauti@carlcfon.no

Jørgen Sandnes
Formann ordinærdrift
mob: 958 93043
jorgen.sandnes@carlcfon.no

 

Post-/besøksadresse: 

Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Fakturaadresse:
Postboks 1053, 3204 Sandefjord
 

 

 

 

Tlf: 334 87 450